Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

1. Oddziały postanowienia ogólne

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Oddział Chorób Płuc
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii
Oddział Dermatologii
Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Oddział Neonatologii
Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym
Oddział Okulistyki
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Chirurgii Ręki
Oddział Otolaryngologii
Oddział Pediatrii
Oddział Położnictwa i Ginekologii
Oddział Urologii

2. Blok Operacyjny
 

3. Poradnie specjalistyczne

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Położnej POZ
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 

4. Zakład Rehabilitacji
 

5. Zakłady i pracownie diagnostyczne

Pracownia Endoskopii
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Patomorfologii
 

6. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


7. Komórki pomocnicze

Apteka Szpitalna
Dział Dezynfekcji i Sterylizacji
Zespoły i Komitety problemowe

8. Pozostałe komórki organizacyjne Szpitala

Dział Finansowo-Księgowy z Kasą
Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych
Dział Eksploatacyjny
Dział Administracyjny
Dział Zamówień Publicznych
Dział Higieny Szpitalnej
Dział Informatyki
Sekretariat i Kancelaria
Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół Radców Prawnych
Stanowiska ds. BHP
Stanowisko ds. Obronności
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Stanowisko ds. Marketingu i PR
Kapelan Szpitalny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Koordynator ds. Świadczeń Komercyjnych

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8384
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-17 10:37:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-16 13:35:18