Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

Bożena Czepułkowska

Dyrektor ds. Medycznych Lekarz Naczelny Szpitala

 

Do zadań Dyrektora ds. Medycznych Lekarza Naczelnego Szpitala należy w szczególności:

1) nadzór i koordynowanie działalności Spółki w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;

2) nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników;

3) nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne działalności podstawowej umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz nad realizacją świadczeń komercyjnych;

4) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów;

5) ustalanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją standardów jakościowych mających zastosowanie w działalności podległego personelu;

6) nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji medycznej;

7) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy;

8) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu medycznego;

9) nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Spółce, w powierzonym zakresie;

10) nadzór nad pracą komisji i zespołów problemowych w zakresie opieki zdrowotnej;

11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3739
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-07 13:34:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-07 13:32:19