Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

Mirosław Klause

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

 

Do zadań Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:

1) nadzór nad utrzymaniem infrastruktury w należytej sprawności z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu;

2) monitorowanie zagrożeń pod kątem oceny infrastruktury Spółki (ocena ryzyka)

3) koordynowanie działań mających na celu unowocześnianie stosowanych technologii;

4) przygotowywanie planu inwestycyjnego oraz nadzór nad jego realizacją;

5) udział w procesach inwestycyjnych Spółki;

6) udział w pozyskiwaniu finansowania zgodnie ze strategią Spółki;

7) przygotowywanie analiz i prognoz wynikających z potrzeb Spółki;

8) opiniowanie umów  zgodnie ze wskazanym zakresem;

9) nadzór merytoryczny i finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Spółce, w powierzonym zakresie;

10) nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów;

11) ustalenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych stanowisk pracy;

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3722
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-07 13:39:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-10 13:44:31