Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

MAJĄTEK

Majątek – Kapitał zakładowy wynosi 45 000 000 zł (słownie czterdzieści pięć milionów złotych 00/100). 

Nieruchomości szpitalne zlokalizowane są na działce o nr 191/22 o powierzchni 96,593 m2, obręb 1 przy ul. dr. A. Jagalskiego 10 w Wejherowie, stanowią własność Województwa Pomorskiego, użytkowane przez Szpital na podstawie przekazania ich w nieodpłatne użytkowanie Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

Lp.

       Nazwa  budynku    

Powierz. użytkowa
m2

Kubatura części ogrzewanej
m3

Liczba kondygnacji naziemnych

1

2

3

4

5

1.

Budynek Łóżkowy „1A”  i Łącznik „1E”

10.100

38.867

8

2.

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy „1B”                                       

4.458

20.502

3

3.

Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1C”

1.840

7.120

2

4.

Budynek Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej „1D” i Łącznik 1F

7.433

28.167

3

5.

Budynek Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego (karetki wyjazdowe „R" i „W”)

150

712

1

6.

Budynek Pawilonu Łóżkowego

5.040

18.887

5

7.

Budynek Kuchni – Pralni
(Archiwum Zakładowe)

3.789

16.703

3

8.

Budynek Zakładu Patologii

401

2.515

1

9.

Budynek Tlenowni

60

90

1

10.

Budynek Kotłowni i skład opału

2.006

6.320

4

11.

Budynek Portierni

45

112

1

12.

Budynek Zespołu Energetycznego
i Trafostacji

250

1.243

1

13.

Budynek Magazynu materiałów żrących

200

797

1

14.

Oczyszczalnia ścieków (budowla)

126

555

2

15.

Stacja wodociągowa i Hydrofornia (budowla)

91

403

1

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:207
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-13 11:52:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-08 12:32:04