Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

Beata Wieczorek-Wójcik

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki – Naczelna Pielęgniarka Szpitala

 

Do zadań Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki – Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:

1) nadzór i koordynowanie działalności spółki w zakresie realizacji świadczeń pielęgnacyjnych, ratowniczych i organizacji opieki przez podległy personel;

2) nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników;

3) nadzorowanie pracy podległego personelu w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów;

4) nadzór nad prawidłowością prowadzenia przez podległy personel wymaganej  dokumentacji medycznej;

5) ustalanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych stanowisk pracy;

6) planowanie i optymalizacja zatrudnienia w komórkach organizacyjnych działalności podstawowej, udział w rekrutacji oraz proponowanie zasad wynagradzania personelu niezbędnego dla realizacji zadań, o których mowa w pkt 1;

7) nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w Spółce, w powierzonym zakresie;

8) koordynowanie współpracy podległego personelu z pozostałymi osobami zatrudnionymi w Pionach, Działach i komórkach organizacyjnych Spółki;

9) opracowywanie koncepcji realizacji opieki, ich monitorowanie i weryfikacja;

10) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem podległych stanowisk pracy i rozwiązywanie pojawiających się problemów;

11) systematyczny nadzór nad realizacją i ocena jakości opieki;

12) zapewnienie ciągłości świadczeń z zakresu obsługi pacjenta Szpitala, Zespołu Zakładów i Poradni oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;

13) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel praw pacjenta i etyki pielęgniarskiej;

14) nadzór nad procesem kształcenia podyplomowego podległych pracowników;      

15) nadzór nad pracą komisji i zespołów problemowych w zakresie opieki pielęgniarskiej;

16) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego;

17) w zakresie bieżącej realizacji zadań współpracuje z Lekarzem Naczelnym Szpitala.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:200
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-07 13:31:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-07 13:10:34