Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

STATUS PRAWNY SZPITALA

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w wyniku przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Spółka jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego
  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t.)
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. )
  • Regulaminu Organizacyjnego
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.)

Szpital został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488695.

Pełna nazwa  Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Wejherowie

Adres siedziby

woj. pomorskie; powiat wejherowski;
gmina M. Wejherowo; miejscowość Wejherowo; 84-200; ul. dr. A. Jagalskiego 10

Logo

NIP

588-240-18-08
REGON 191467008
KRS 0000488695
Status Prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4292
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-08 12:32:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-08 11:01:52